Alver

Ingen vet hvor mange alver som bor i riket, og man vet heller ikke hvor de holder til. De tar ikke i mot gjester, driver ikke handel, og betaler ikke skatt. De adelsmenn som ikke har godtatt dette, har vært heldige om de har fått skatteoppkreveren tilbake i live.

Man verken ser eller hører alver, men alle vet at de er vakre som dagen er lang, er dyktigere enn noen mann med bue, og at de kan snakke med trærne.

Skulle man vandre inn i alveland ved et uhell, får man ett varsel i form av en pil foran foten. Velger man å gå videre, står neste pil i øyet. Kommer man til alvelands grenser med våpen i hånd, bryr de seg ikke med varselet.

Om man kommer med en hær, for å vise dem at de bor på kongens land og må følge kongens regler, er de borte, og ikke så mye som en pilspiss ligger igjen, bare en mystisk hvisking i tretoppene.

Alver

Heim Zicon Zicon