Orker

Brutale og blodtørstige humanoide vesener med grå hud. De bygger aldri noe selv, men overtar naturlige huler eller forlatte boliger, forskanser dem, og derfra gjør de jevnlig raid av nærliggende bosetninger. Angrep de gjør om dagen er rene plyndringstokt; om man holder seg unna vil orkene ta det de vil ha og gå igjen, og la folk være i fred. Om de angriper om natten går de berserkergang mens øynene deres lyser rødt, og når kampen er over, sleper de med seg sårede mennesker fra slagmarken. De som blir tatt blir aldri sett igjen.

Orker

Heim Zicon Zicon